Câu hỏi thường gặp

Hậu quả của việc thanh toán chậm là gì?

Trường hợp chậm thực hiện nghĩa vụ thì bên vay trả cho bên cho vay (theo yêu cầu của mình) khoản tiền lãi phát sinh trên số tiền vay.

Tôi có thể gia hạn khoản vay không?

Nếu bạn không thể trả khoản vay đúng hạn, bạn có thể xin gia hạn khoản vay. Việc gia hạn phải được thực hiện trong thời gian hợp đồng vay có hiệu lực. Liên hệ với đơn vị cho vay để xin gia hạn.

Nếu tôi bị từ chối, tôi có thể tìm hiểu lý do không?

Những lý do chính khiến đơn đăng ký của bạn bị từ chối là: lịch sử tín dụng tiêu cực, độ tuổi dưới hoặc trên độ tuổi chấp nhận được, bạn đã điền sai sót khi điền đơn hoặc có những lý do khác được quy định trong điều khoản cấp khoản vay.

Làm cách nào để biết liệu tôi có được chấp nhận hay không?

Sau khi gửi đơn đăng ký, bạn sẽ nhận được một tin nhắn SMS và / hoặc email về các chi tiết bạn đã chỉ định trong quá trình đăng ký, cho biết đơn đăng ký của bạn đã được chấp thuận hay bị từ chối. Bạn cũng có thể xem trạng thái đơn đăng ký trong tài khoản đã đăng ký của mình trên trang web của đơn vị cho vay.

Nếu khoản vay chưa được chấp thuận, tôi có thể gửi lại đơn đăng ký không?

Để tránh việc đơn đăng ký bị từ chối lần nữa, bạn nên điền thông tin chính xác trong quá trình đăng ký và cập nhật dữ liệu của mình kịp thời nếu nó đã thay đổi kể từ lần yêu cầu đầu tiên.

Giới hạn độ tuổi là gì?

Độ tuổi - từ 18 đến 65 tuổi (tại thời điểm hợp đồng vay hết hạn).

Khi nào tôi sẽ nhận được phản hồi về đơn đăng ký của mình?

Sau khi đăng ký khoản vay trên trang web, bạn sẽ nhận được tin nhắn văn bản từ đơn vị cho vay hoặc email với số tiền được chấp thuận hoặc từ chối.

Có hoa hồng khi đăng ký vay không?

Hoa hồng cho việc cung cấp và xem xét khoản vay không bị tính phí.

Khoản vay được cấp dưới hình thức nào?

Khoản vay được phát hành bằng cách chuyển một lần toàn bộ số tiền vào thẻ hoặc tài khoản ngân hàng của người đi vay.

Làm thế nào tôi có thể tìm thấy số dư của khoản nợ vay?

Bạn có thể kiểm tra số dư nợ, theo dõi lịch trả nợ và xem các thông tin khác về khoản vay của bạn trong tài khoản cá nhân trên trang web của đơn vị cho vay.